سخنرانی/ آثار روزه داری (استقبال از ماه مبارک رمضان)

استاد شیخ علیرضا حدائق روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ با توجه به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان در سخنرانی‌ای نکاتی را در باب اهمیت این ماه و آثار روزه‌داری بیان فرمودند.

آخرین مطالب