اجرای گروه سرود پسران آفتاب در برنامه فارسی شو

گروه سرود بنیاد و مؤسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) فارس با نام پسران آفتاب در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۸ در برنامه فارسی شو به اجرای برنامه پرداختند.

آخرین مطالب