برگزیده

غرفه محصولات و دستاورد های بنیاد و مؤسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)فارس در حرم مطهر شاه چراغ (ع) برگزار شد

غرفه محصولات و دستاورد های فرهنگی،آموزشی،پژوهشی و تبلیغی بنیاد و مؤسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)فارس در حرم مطهر شاه چراغ (ع) برگزار شد غرفه محصولات

گزارش تصویری همایش مبلغین شهرستان شیراز با مشارکت بنیاد و مؤسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)فارس در مهدیه بزرگ شیراز با حضور آیت الله دژکام

گزارش تصویری همایش مبلغین شهرستان شیراز با مشارکت بنیاد و مؤسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)فارس در مهدیه بزرگ شیراز با حضور آیت الله دژکام