برگزیده

سخنرانی مسئول بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) فارس با حضور و همراهی معاونین در مراسم تشییع شهید مدافع امنیت شهید زارع مویدی

گزارش تصویری سخنرانی استاد حدائق مسئول مرکز تخصصی مهدویت و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) فارس با حضور و همراهی معاونین در مراسم تشییع شهید