ثبت نام محفل بزرگ دانش آموزی شیراز ویژه پسران

"*" indicates required fields

رضایت نامه پدر
رضایت نامه مادر

 


لطفا فایل تعهد نامه زیر را دانلود کرده و بعد از پرینت گرفتن، آن را امضا نمایید و در روز اردو حتما به همراه داشته باشید. رضایت کتبی والدین بسیار مهم است و بدون آن، امکان شرکت در اردو برای شما ممکن نمی باشد با تشکر

 دانلود فایل تعهد نامه اردو

 


 

آخرین مطالب