جستجو

مدیران بنیاد و مؤسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)فارس از پایگاه سه شنبه های مهدوی میدان حضرت ولی عصر شیراز بازدید کردند

گزارش تصویری از بازدیدقائم مقام و مدیران بنیاد و مؤسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)فارس از پایگاه سه شنبه های مهدوی میدان حضرت ولی عصر شیراز

 

آخرین مطالب