سخنرانی

در جستجوی خورشید ۵ (۵)

کلیپ کارشناس محور به مناسبت ماه مبارک رمضان ▪️ حجت الاسلام کفیل ▪️ مقام حمد و شکرگذاری  

در جستجوی خورشید ۵ (۴)

کلیپ کارشناس محور به مناسبت ماه مبارک رمضان ▪️ حجت الاسلام حائری پور ▪️ حضرت ولیعصر(عج) بهترین پناه است.

در جستجوی خورشید ۵ (۳)

 کلیپ کارشناس محور به مناسبت ماه مبارک رمضان ▪️ حجت الاسلام حائری پور ▪️ دعای افتتاح

در جستجوی خورشید ۵ (۲)

کلیپ کارشناس محور به مناسبت ماه مبارک رمضان ▪️ حجت الاسلام حائری پور ▪️ ویژگی‌های یاران حضرت مهدی(عج) در قرآن

در جستجوی خورشید ۵ (۱)

کلیپ کارشناس محور به مناسبت ماه مبارک رمضان ▪️ حجت الاسلام حائری پور ▪️ چگونگی بیان حضرت مهدی(عج) در قرآن