پویش مهدیه خانگی 4

ـ درصورتی که دو اثر برای پویش مهدیه خانگی دارید هر دو را با هم در یک فرم ثبت نام ارسال بفرمایید

ـ حجم فیلم شما باید کمتر از ۱۵ مگابایت باشد با تشکر

دانلود برنامه کاهش حجم فیلم با موبایل 
دانلود پی دی اف ضوابط و قوانین پویش مهدیه خانگی 4

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

آخرین مطالب