جستجو

سامانه ثبت سه شنبه های مهدوی

رابطین سه شنبه های مهدوی

"*" indicates required fields

YYYY slash MM slash DD
آدرس کامل

وضعیت تحصیلی حوزوی

Max. file size: 1 GB.

تحصیلات دانشگاهی

آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی
Max. file size: 1 GB.

اطلاعات فعالیت ها

آیا دوره مهدویت را گذرانده اید ؟*
گواهی دوره را دریافت کرده اید؟*
از چه طریقی سه شنبه های مهدوی را برگزار می کنید.*
نام پایگاه/مسجد/هیئت / اداره یا نهاد/...
مسئول پایگاه/مسجد/هیئت / اداره یا نهاد/...
شماره تماس مسئول پایگاه/مسجد/هیئت / اداره یا نهاد/...
نام دو نفر به عنوان جانشین
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
شغل
آدرس منزل یا محل کار
 
حداقل نام یک روحانی که با آن در ارتباط هستید
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
نام مسجد یا محل کار
آدرس منزل یا محل کار
 

آخرین مطالب

به دنبال تربیت نسل منتظر هستیم

مسئول مدرسه وارثین: به دنبال تربیت نسل منتظر هستیم مسئول مدرسه وارثین تربیت نسل منتظر را یکی از اهداف مدرسه وارثین دانست و گفت: تمام