جستجو

عکس نوشته

عکس نوشته پر پرواز

  قطعه گمشده ای از پر پرواز کم است… یازده با شمردیم و یکی باز کم است … این همه آب که جاریست نه اقیانوس

عکس نوشته مهدوی(غریبه)

غریبه! نبودن هایت آنقدر زیاد شده اند که هر رهگذری را شبیه تو می بینم!! نمی دانم غریبه ها « آشنا » شده اند یا

بیرون کننده کینه ها!(عکس نوشته)

  بیرون کننده کینه ها! امام علی(ع) می فرمایند: چون قائم ما قیام کند کینه ها از دل ها بیرون رود. خصال، ب اربعمائه، ح۱۰،

عکس نوشته (یاران او)

📌یاران او! 🔹امام علی(ع) می فرمایند: یاران مهدی(عج) جوان هستند و کهنسالان در میان آنان کم اند؛ مانند سرمه در چشم و نمک در زاد