رابطه دعا برای تعجیل فرج و حل مشکلات

در روایت داریم که برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) زیاد دعا کنید که فرج امام زمان (عج) برای خود ما هم فرج است…

 

آخرین مطالب