چقدر تشنه آمدن امام زمان (عج) هستیم؟..

امام زمان (عج) فرمودند: اگر شیعیان ما به اندازه یک لیوان آب منتظرمان بودند، ما می آمدیم…

آخرین مطالب