دلایل غیبت امام زمان(عج)

 

فلسفه غیبت را چند چیز نام میبرند، یکی از فلسفه های مهم غیبت آماده نبودن مردم است…

آخرین مطالب