برگزاری جلسه شورای مدیران

بررسی حضور اعضای بنیاد در اجلاسیه قم با موضوع انتظار و انقلاب اسلامی ، عملکردها ، چالش ها ، دستاوردها و افق آینده و هم چنین گزارش هم اندیشی فعالان کودک و نوجوان که در قم و در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۴ برگزار شده بود و در نهایت بررسی روند تفاهم نامه با بسیج از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز ۱۶ دی ۹۷ بوده است.

آخرین مطالب