نترسیدن از ملامتِ ملامت کنندگان از صفات یاران امام زمان (عج)

ازصفات یاران امام زمان (عج) ، وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَهَ لَائِمٍ…
یاران امام زمان (عج) ار ملامت ملامت کنندگان نمی ترسند…
شما هر چی خالص تر شوید ناخالص ها جلوی شما بیشتر جبهه می گیرند…

آخرین مطالب